muhasebe
muhasebe dersleri

DURAN VARLIKLAR

2. Duran Varlıklar: Satılmak amacıyla alınmayan, faaliyet dönemi içinde birden fazla dönem kullanılabilen ve sağladığı yarar birden fazla döneme yayılan varlıklardır. Duran varlıklar grubundaki hesap kodalarının hepsi 2 ile başlamaktadır.

Duran varlıklar aşağıdaki hesap gruplarına ayrılmıştır:

REKLAM

22-Ticari Alacaklar
23-Diğer Alacaklar
24-Mali Duran Varlıklar
25-Maddi Duran Varlıklar
26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
28-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
29-Diğer Duran Varlıklar

22-Ticari Alacaklar: Bir yıldan daha uzun vadeli senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda yer alır. Ticari alacaklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

220 Alıcılar Hesabı >>>>>
221 Alacak Senetleri Hesabı >>>>>
222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>
224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (-) >>>>>
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı >>>>>
229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

Ticari alacaklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

23-Diğer Alacaklar: İşletmenin ticari olmayan işlemleri sonucu ortaya çıkan ve bir yıldan uzun vadeli alacakların oluşturduğu hesap grubudur. Diğer alacaklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı >>>>>
232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı >>>>>
233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı >>>>>
235 Personelden Alacaklar Hesabı >>>>>
236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı >>>>>
237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

Diğer alacaklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.


24-Mali Duran Varlıklar:
Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan ya da bir yıllık süre içinde paraya dönüşmeyecek menkul kıymetler bu grupta izlenir. Mali duran varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı >>>>>
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>
242 İştirakler Hesabı >>>>>
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) >>>>>
244 İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>
245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı >>>>>
246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) >>>>>
247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>
248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı >>>>>
249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-) >>>>>

Mali duran varlıklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.


25-Maddi Duran Varlıklar: İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini kullanma süresi bir yıldan fazla olan varlıklar bu hesap grubunda izlenir. Bir varlığın maddi duran varlık olması için bazı şartları taşıması gerekir.
- Maddi bir yapıda olmalıdır.
- İşletmeye ait ve işletme faaliyetlerinde kullanmak için alınmış olmalıdır.
- Kullanımı boyunca satışı düşünülmemelidir.
- Kullanım ömrü bir yıldan fazla olmalıdır.

Maddi duran varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

250 Arazi ve Arsalar Hesabı >>>>>
251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı >>>>>
252 Binalar Hesabı >>>>>
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı >>>>>
254 Taşıtlar Hesabı >>>>>
255 Demirbaşlar Hesabı >>>>>
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı >>>>>
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) >>>>>
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı >>>>>
259 Verilen Sipariş Avansları Hesabı >>>>>

Maddi duran varlıklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

Not: Tek düzen hesap planınında varlık hesaplarının bazılarının yanında (-) işaretini bulunur. Bu hesaplar varlık hesaplarının işleyiş kurallarının tam tersine göre kaydedilir. Yani (-) işareti bulunan varlık hesapları, kaynak hesapları gibi kayıt yapılır.

Sayfa 3

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

Bilanço

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama