muhasebe
muhasebe dersleri

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI

226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı: İşletme tarafından üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ya da bir sözleşmenin karşılığı olarak geri alınmak üzere 1 yıldan uzun süreli olarak verilen depozito ve teminat niteliğindeki nakit değerlerin izlendiği hesaptır.

REKLAM

226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının İşleyişi: Bir yıldan daha uzun sürede geri alınması öngörülen depozito ve teminatlar bu hesabın borcuna kaydedilir, geri alınan depozito, dönen varlıklara aktarılan depozito ve teminatlar ile değersiz hale gelen depozito ve teminatlar hesabın alacağına kaydedilir.

 

BORÇ 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme 15.03.2015 tarihinde bir 13 ay sonraki ihaleye katılabilmek için 15.000 TL tutarında bir depozito yatırmıştır. 15.04.2016 tarihinde yapılan ihale işletmede kalmadığı için verilen depozito geri alınıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.03.2015

226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

İhale için teminat verilmesi

 

15.000

 

 

15.000

Dönem sonunda verilen depozitonun süresi bir yılın altın düştüğünden duran varlıklardan dönen varlıklara aktarılır.

2

31.12.2015

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

Depozitonun dönen varlıklara aktarılması

 

15.000

 15.000

 

BORÇ 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ALACAK
15.000 15.000
   

 

İhalenin işletmede kalmadığı anlaşılınca verilon depozito ve teminat geri alınıyor. Fakat 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabından 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına aktardığımız için 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabını kapatıyoruz.

1

15.04.2016

100 Kasa Hesabı

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

Verilen teminatın geri alınması

 

15.000

 15.000

 

BORÇ 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ALACAK
15.000 15.000
   

 

<<<<< 224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (-) - 229 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama