muhasebe
muhasebe dersleri

KURUMSAL BAŞVURULAR

Kurumsal başvurular dersinde, tacirin ve işletmelerin sorumlulukları ve yerine getirmeleri gereken görevleri yer almaktadır. Tacir ve işletmelerin vergi dairelerine , belediyelere, sosyal sigortalar kurumuna (SGK), bağ-kur'a, iş-kur'a vb. kurumlara karşı sorumlulukları bulunmaktadır.

Kurumsal başvurular dersinde ne tür sorumlulukların bulunduğu ve bu sorumlulukları nasıl yerine getireceklerini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda gerekli kurumlara nasıl başvurulacağını, hangi belgelerin gerektiğini öğrenebilirsiniz. Önemli olarak gerekli evrakları, SGK formlarını, bu evrak ve formların örneklerini ve nasıl doldurulacağını görebilirsiniz.

REKLAM

KURUMSAL BAŞVURULAR KONULARIVergi levhası

Ödeme kaydedici cihaz

Vergi suç ve cezaları

Vergi cezalarının kesilmesi, ceza tutanağı ve ihbarnamesi

İlan ve reklam vergisi ve beyannamesi

Emlak vergisi beyannamesi

Çevre ve temizlik vergisi

İş yeri bildirgesi düzenleme

Sigotalının bildirilme işlemleri

Aylık ücret bordrosu

Aylık ücret bordrosu düzenleme ve muhasebe kayıtları

Asgari geçim indirimli ücret bordrosu ve muhasebe kayıtları

Ücret bordrosu örneği

Aylık prim ve hizmet bildirgesi

Meslek hastalığı, analık, malullük, işsizlik sigortası primi

Sigortalı hesap fişi ve eksik gün bildirimi

Vizite kağıdı ve diğerleri

E-bildirge

Primleri ödemek

İş-kur

Kıdem ve ihbar tazminatı

Kıdem tazminatı hesaplama

İhbar tazminatı hesaplama

Ticaret siciline tescil işlemi

İlan işlemi

İş kazası ve meslek hastalığı bildirimi

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama