muhasebe
muhasebe dersleri

DİLEKÇEMATİK

İnternet üzerinden hazır dilekçelerinizi dodurup gönderebilirsiniz.

Hangi tür dilekçe yazmanız gerekiyorsa, o dilekçeyi açıp gerekli bilgileri doldurup online olarak gönderebilirsiniz.

REKLAM

Özellikle tacirlerin vergi daireleri ile ilgili dilekçeleri yer almaktadır. İşe başalama dilekçesi, vergi levhası dilekçesi, e-beyanname gönderme dilekçesi gibi birçok dilekçe örnekleri bulunmaktadır.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Tasdiki Talep Dilekçesi

İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe (SM/SMMM)

Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine İlişkin Dilekçe

Vergi Levhası

Vergi Levhası Tasdik Bildirim Dilekçesi (SM/SMMM)

Vergi Levhası Tasdik Ettirme Dilekçesi

Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi - Ek 1

Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu Ve Taahhütnamesi - Ek 2

Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi - Ek 3

Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi - Ek 4

Stopaj Kesintisi Onayı Talep Dilekçesi

Aynı Vergi Dairesinin Sınırları İçinde Adres Değişikliği Dilekçesi

Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi

Defter Belge İbraz Dilekçesi

Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi

Mükellefiyet Yazısı Talep Dilekçesi

Ek Faaliyette Bulunma Dilekçesi

Ödeme Kaydedici Cihaz Alma Yazısı İzin Dilekçesi

Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesi

Şube İşe Başlama Dilekçesi

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama