muhasebe
muhasebe dersleri

GENEL MUHASEBE

Genel muhasebe, muhasebe sisteminin en önemli konularını içererek muhasebenin temel anlayışını kavratır. Genel muhasebe dersi çift taraflı kayıt sistemini, muhasebe hesapları, yevmiye defteri, büyük defteri, mizan ve gelir tablosu gibi muhasebenin en önemli konularını anlatan derstir.

Genel muhasebe ders notlarında muhasebenin temel kavramlarını, hesap kavramını, hesap işleyişlerini, tek düzen hesap planını, yevmiye defteri, büyük defteri, mizanı, envanter işlemlerini öğrenebilir ve bunlarla ilgili örnekleri bulabilirsiniz. Muhasebenin en önemli konularını bu derste öğrenerek muhasebenin işleyişini ve mantığını kavrayabilirsiniz.

REKLAM

GENEL MUHASEBE KONULARI

 

Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları

Muhasebenin temel kavramları

Muhasebe kayıt yöntemleri

Hesap kavramı

Bilanço hesaplarının işleyiş kuralları

Gelir tablosu hesaplarının işleyiş kuralları

Muhasebe süreci

Tek düzen hesap planı

Nazım hesaplar

Yevmiye defteri

Açılış kaydı

Yevmiye defterine kayıt mantığı

Muhasebe fişleri

Büyük defter

Mizan

Envanter işlemleri

Muhasebe dışı envanter

Muhasebe içi envanter

Sürekli envanter yöntemi

Aralıklı envanter yöntemi

Değerleme işlemleri

Ay sonu KDV tahakkuk kaydı

Gelir tablosunun hazırlanması

Kesin mizanın hazırlanması

Amortisman, normal amortisman yöntemi

Amortismanda azalan bakiyeler yöntemi

Bilanço, yevmiye defteri ve büyük defter ilişkisi

Düzenleyici hesaplar

Genel kabul görmüş muhasebe standartları

Basit usule tabi olmanın şartları

Basit usulden yararlanamayacak olanlar

Basit usulden gerçek usule geçiş

Basit usulde ticari kazancın tespiti

KDV Hesaplama

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama