muhasebe
muhasebe dersleri

GELİR TABLOSUNUN HAZIRLANMASI

Dönem sonlarında yapılması gereken işlemler sırasıyla aşağıdaki gibidir:

- Maliyet hesapları ilgili yansıtma hesapları ile gelir tablosu hesaplarına aktarılır.
- Maliyet hesabı ile yansıtma hesabı ters kayıtla karşılaştırılarak kapatılır.
- Gelir tablosu hesaplarında toplanan gelir ve gider hesapları 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır ve tek hesapta toplanır.
- Kar var ise vergi, yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra bu hesap 590 Dönem Net Kar veya Zararı Hesabına aktarılarak kapatılır. Gelir tablosu düzenlenir. Kesin mizan düzenlenerek kapanış kaydı yapılır.

REKLAM


GELİR TABLOSU
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurt içi Satışlar
2-Yurt dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
1-Satıştan İadeler(-)
2-Satış İskontoları(-)
3-Diğer İndirimler(-)
C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)

1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
3-Genel Yönetim Giderleri(-)
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
1-İştiraklerdan Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Kârı
7-Kambiyo Kârları
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Komisyon Giderleri(-)
2-Karşılık Giderleri(-)
3-Menkul Kıymet Satış Zararı(-)
4-Kambiyo Zararları(-)
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
3-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-)
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

1. Giderlerin Yansıtılması: Dönem içinde açılıp kullanılan ve 7 ile başlayan gider hesapları, gelir tablosu hazırlamak için yansıtma hesapları aracılığı ile 6 ile başlayan gider hesaplarına yansıtılmalıdır.

 

Yansıtma Hesapları

711-DİREKT İMM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
721-DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI >>>>>>>>>>>>>>
731-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

741-HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI >>>>>>>>>>>>>>

751-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HS >>>

761-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YAN. HS. >>>>>>

771-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI >>>>>>>>>>>

781-FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Gelir Tablosu Hesapları


620- SATILAN MAMULLER MALİYETİ HESABI (-)

622- SATILAN HİZMET MALİYETİ HESABI (-)

630- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HS(-)

631-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HS (-)

632- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI (-)

660-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HESABI
661- UZUN VD. BORÇLANMA GİDERLERİ HESABI

 

Gelir tablosu hesaplarında bulunan giderler 690 DÖNEM KAR VEYA ZARARI hesabının borcuna, gelirler ise alacılıağına kaydedilir. Bu kayıtta ilgili gelir hesabı borç, gider hesabı ise alacaklandırılarak kapatılır.

BORÇ 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK

 

GİDERLER
(-)

 

GELİRLER
(+)

   

Gelirler > Giderler = KAR
Giderler > Gelirler = ZARAR


Genel muhasebe

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama