muhasebe
muhasebe dersleri

KDV HESAPLAMALA

KDV Tutarı: Mal veya Hizmet Bedeli x (KDV Oranı/100)
KDV Hariç Fiyat: Mal ve Hizmet Bedeline KDV tutarının eklenmemiş halidir.
KDV Dahil Fiyat: Mal ve Hizmet Bedeline KDV tutarının eklenmiş halidir. (Genel toplam)

REKLAM

KDV Hesaplama Programı

KDV hariç fiyattan KDV dahil fiyatın bulunması:

KDV dahil fiyattan (genel toplam) KDV hariç fiyatın bulunması:

KDV HARİÇ TUTAR 

KDV ORANI % 

KDV TUTARI 

GENEL TOPLAM 


GENEL TOPLAM 

KDV ORANI % 

KDV HARİÇ TUTAR  

KDV TUTARI  


yüzde hesaplama excel KDV Hesaplama Excel


1.1. KDV Hesaplama Formülü:

KDV Dahil Fiyat: Mal ve Hizmet Bedeli x [1 + (KDV Oranı/100)]

KDV Dahil fiyattan KDV hariç fiyatın bulunması:
KDV Dahil Fiyat / [1 + (KDV Oranı/100)]

Sadece KDV tutarını hesaplamak için mal ve hizmet bedeli ile (KDV Oranı/100) yani %1, %8, %18 çarpmamız yeterli olacaktır.

KDV Dahil fiyatı bulmak için mal ve hizmet bedeli ile [1+ (KDV Oranı/100)] yani 1,01-1,08-1,18’le çarparız.

KDV dahil fiyattan mal ve hizmet bedelini hesaplamak için KDV dahil fiyatı [1+ (KDV Oranı/100)] yani 1,01-1,08- 1,18’e böleriz.

1.2. Katma Değer Vergisinin Konusu: Üretim tüketim zincirinin her aşamasında malların ve hizmetlerin satışından alınan ve vergi indirimine imkân tanıyarak değer artışını temel alan nesnel, çok aşamalı ve genel bir satış vergisi olan katma değer vergisi (KDV), 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı kanun ile 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren Türkiye'de uygulamaya geçirilmiştir. Bu kanuna göre KDV’ye tabi işlemler, üç fıkra olarak düşünülmüştür:

1- Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, vergi konusu içine alınmıştır. Ancak burada süreklilik ilkesi benimsenmiştir. Yani kişilerin kendi aralarındaki teslim ve hizmetler KDV konusuna girmez. Bu işleri sürekli yapanların teslim ve hizmetleri KDV’nin konusuna girer.

2- Her türlü mal ve hizmet ithalatı vergi konusu içine alınmıştır. Böylece yurt içinde üretilen mal ve hizmetler ile ithal edilen mal ve hizmetler arasındaki vergi tarafsızlığı korunmuş olur.

3- İlk iki fıkraya girmeyip de bu vergi bakımından özellik arz eden ve vergi kapsamına alınması gerekli görülen faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler, vergi konusu içerisine alınmıştır.

1.3. Vergiyi Doğuran Olay: KDV’yi doğuran olay, malın teslimi, fatura veya benzeri bir belgenin düzenlenmesi ile ortaya çıkmaktadır. Hangisi önce yapılmışsa vergiyi doğuran olaya o esas alınır. İşletmeler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler için KDV öderler. Bu KDV'ye "İndirilecek KDV" denir.

KDV, işletmenin ne geliri ne de gideridir. Gider sayfasında indirilecek KDV olarak hesapladığımız katma değer vergisi, gelir sayfamızda hesaplanan katma değer vergisi olarak hesaplanacak ve gelir sayfasının Hesaplanan KDV sütununa kaydedilecektir. İşletmeler yaptıkları teslim ve hizmetler için KDV hesaplarlar ve KDV tutarı alırlar, buna KDV'ye de "Hesaplanan KDV" denir.

1.4. Katma Değer Vergisi İşletmenin Geliri ve Gideri Kesinlikle Değildir: İşletme hesabı defterinin gider ve gelir sayfasına yazılan KDV tutarları, işletmenin geliri ve gideri değildir. İşletmenin alış ve satış yaparken mal teslimi ve fatura düzenlenmesi durumunda, malın cinsine göre kanunun belirlediği oranlarda hesaplanan ve devlete ödenmesi gereken vergidir. İşletme; ay sonunda hesaplanan KDV’nin indirilecek KDV’den fazla çıkması hâlinde farkı, bir sonraki ayın 26’sına kadar bağlı bulunduğu vergi dairesine KDV beyannamesi ile beyan eder ve öder. Hesaplanan KDV, indirilecek KDV’den az olursa aradaki fark, gelecek ay ve aylarda indirilmek üzere devredilir.

KDV hesaplamasıyla ile ilgili örnek:

Örnek: 600 TL lik bir malın %18 KDV si ne kadardır?

Cevap: 600 x 0.18 = 600 x (18 / 100) = 108 TL KDV tutarıdır.

Malın KDV dahil fiyatı = 600 TL + 108 TL = 708 TL dir.

Malın KDV hariç fiyatı = 600 TL dir.

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama