muhasebe
muhasebe dersleri

HUKUK

Hukuk: Toplumsal yaşamı düzenlemek için, uygulanması devlet tarafından yaptırıma bağlanmış kurallar bütününe denir.

Hukuk devleti: Kişinin temel hak ve özgürlüklerini, vatandaşlarının huzurunu hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak derecede sınırlayan politik, ekonomik ve sosyal bütün engelleri kaldırır. Hukuk devletinde, idarenin işlemleri yargısal denetime tabidir, mahkemeler bağımsızdır, hak ve özgürlükler anayasal güvence altındadır.

Bu sayfamızda hukuk ile ilgili temel bazı konular incelenecektir.

REKLAM

HUKUK KONULARI

 

Anayasal İlkeler

Yasama Organı - TBMM

Yürütme Organı - Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

Yargı Organı - Bağımsız Mahkemeler

Hukuk Devleti

Cumhuriyet, Demokrasi, Anayasa

Yargı Teşkilatı (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay)

Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Bağımsızlık Mahkemesi

Sayıştay

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Bölge Mahkemeleri

İlk Derece Mahkemeleri

Borçlar Hukuku

Haksız Fiillerden Doğan Borçlar

Borçların Sona Ermesi

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama