muhasebe
muhasebe dersleri

KESİN MİZANIN HAZIRLAMASI

Kesin Mizan: Dönem sonu işlemleri ile ilgili yevmiye ve defterikebir kayıtları yapılarak hesapların defterikebir bakiyeleri, envanter sonuçlarına göre düzeltildikten sonra yani dönem sonu ile ilgili kayıtlardan sonra düzenlenen mizandır.

- Envanterin ilk aşamasında çıkarılan mizana, Aralık ayı genel geçici mizanı,
- Gider hesaplarının yansıtmalarının açılmasından sonra çıkarılan mizana, Aralık ayı mizanı,
- Gelir ve gider hesaplarının devir edilmesinden sonra çıkarılan mizana, Kesin mizan denir.

REKLAM


Sıra
No
HESAP İSMİ TUTAR KALAN
BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
   

   
  TOPLAM        

Kesin mizan gelir tablosun hazırlandıktan sonra büyük defterin ve yevmiye defterinin tekrar toplamları alınır. Mizan ister kapansın ister kapanmasın tüm büyük defterin toplamları alınmalıdır.

Genel muhasebe

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama