muhasebe
muhasebe dersleri

249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı: Diğer mali duran varlıkların değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.

REKLAM

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabının İşleyişi: Ayrılmasına karar verilen değer azalma karşılıkları 654 Karşılık Giderleri Hesabına borç kaydı suretiyle bu hesaba alacak kaydedilir. Kendisine karşılık ayrılmış olan iştirak payı elden çıkartıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde ise 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak kaydı suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.

 

BORÇ 249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme elinde bulundurduğu uzun vadeli yatırım amaclı tahvillerin tutarı 5.000 TL dir. Yapılan envanter sonucunda hisse senetlerinin borsa değerinin 4.500 TL ye düştüğünü tespit etmiştir. Daha sonra değeri düşen hisse senetlerinin piyasa değerinin 4.800 TL ye yükseldiği tespit edilmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

654 Karşılık Giderleri Hesabı

249 Diğer Mali Duran Varlıklar
Karşılığı Hesabı

Tahvillere karşılık ayrılması

 

500

 

 

500

Hisse senetleri 5.000 TL den 4.500 TL ye düştüğünden 5.000 - 4.500 = 500 TL değer düşüklüğü olumuştur.

 

2

Tarih

249 Diğer Mali Duran Varlıklar
Karşılığı Hesabı

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs

Karşılık ayrılmasının bir kısmının iptali

 

300

 300

Hisse senetlerinin değeri 4.500 TL den 4.800 TL ye yükseldiğinden, ayrılan karşılıkların 300 TL si iptal edilir.

 

BORÇ 249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK
300 500
   

 

<<<<< 248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı - 250 Arazi ve Arsalar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama