muhasebe
muhasebe dersleri

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı: İşletmeklerde yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak olan, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların izlendiği hesaptır.

REKLAM

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının İşleyişi: Yapılmakta olan yatırım projelerine direkt ve endirekt şekilde gelen harcamalar bu hesaba borç olarak kaydedilir, tamamlanan yatırım bedelleri ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilerek, bu hesaba alacak kaydedilir.


BORÇ 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: Bir işletme 01.09.2016 tarihinde 200.000 TL lik bir arsasının üzerine işletmeye ait bir bina yapmaya karar veriyor. 01.10.2016 tarihinde inşaat firmasına 100.000 TL hak ediş bedeli veriyor. KDV % 18 hariç. 10.02.2017 tarihinde inşaat firmasına 150.000 TL hak ediş bedeli veriyor. KDV % 18 hariç. 01.04.2017 tarihinde yapılan bina inşaat firmasından teslim alınıyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.09.2016

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

250 Arazi ve Arsalar Hesabı

Arsanın bina yapılmak üzere devri

 

200.000

 

 

200.000

2

01.10.2016

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

İnşaat için hak ediş ödenmesi

 

100.000
18.000

 

 


118.000

3

10.02.2017

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

İnşaat için hak ediş ödenmesi

 

150.000
27.000

 

 


177.000

4

01.04.2017

252 Binalar Hesabı

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

Binanaın teslim alınması

 

450.000

 

 

450.000


BORÇ 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI ALACAK
200.000
100.000
150.000
450.000
450.000 450.000

 

<<<<< 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-) - 259 Verilen Avanslar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama