muhasebe
muhasebe dersleri

244 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI

244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı: İştirak paylarının borsa veya piyasa değerinde sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.

REKLAM

244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabının İşleyişi: Ayrılmasına karar verilen değer azalma karşılıkları 654 Karşılık Giderleri Hesabına borç kaydı suretiyle bu hesaba alacak kaydedilir. Kendisine karşılık ayrılmış olan iştirak payı elden çıkartıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde ise 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak kaydı suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.


BORÇ 244 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: HG işletmesi, bir A. şirketinin 50.000 TL'lik sermayesinin %30'una sahiptir. A. Şirketi bilançosunu 10.000 TL zararla kapatıyor. A. şirketi tasviye ediliyor, ve işletmenin payına 14.000 TL düşüyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

654 Karşılık Giderleri Hesabı

244 İştirakler Sermaye Payları
Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs

Karşılık ayrılması

 

3.000

 

 

3.000

10.000 x % 30 = 3.000 TL


2

Tarih

100 Kasa Hesabı
244 İştirakler Sermaye Payları
Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs

242 İştirakler Hesabı

Karşılığın mahsubu

 

14.000

1.000

 
15.000

50.000 x % 30 = 15.000 TL iştiraki bulunuyor. 14.000 TL payına düştüğünden bu parayı kasasına koyuyor. Kalanı ise değer düşüklüğü karşılığından düşülür.


3

Tarih

244 İştirakler Sermaye Payları
Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs

644 konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı

Kalan karşılığın iptali2.000

 
2.000

Kalan karşılık iptal edilerek, konusu kalmayan karşılıklara kaydedilir. Böylece 654 Karşılık Giderleri Hesabı 3.000 TL ve 644 konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 2.000 TL kaydedilmiş olarak işletme 1.000 TL zarar etmiş sayılır.

Zaten iştirak payı 15.000 TL iken, payına düşen para 14.000 TL olduğundan 1.000 TL lik zararı burdan da görebiliyoruz.

 

BORÇ 244 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ALACAK
1.000
2.000
3.000
   

 

<<<<< 243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı(-) - 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama