muhasebe
muhasebe dersleri

243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI

243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı: İşletmelerin, iştiraklerle ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği hesaptır.

REKLAM

243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabının İşleyişi: İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda 242 İştirakler Hesabına borç yazılırken, karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir, taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç kaydedilir.


BORÇ 243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: HG işletmesi 10.03.2016 tarihinde iştirak amacı ile başka bir şirketin çıkardığı ve % 20 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 40.000 TL tutarındaki hisse senedini almayı taahhüt ediyor. 10.04.2016 tarihinde işletme verdiği taahhüdü peşin olarak yerine getiriyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

10.03.2016

242 İştirakler Hesabı

243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hs

Hisse senedi taahhüdü

 

40.000

 

 

40.000

2

10.04.2016

243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hs

100 Kasa Hesabı

Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi

 

40.000

 40.000

 

BORÇ 243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI ALACAK
40.000 40.000
   

 

<<<<< 242 İştirakler Hesabı - 244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama