muhasebe
muhasebe dersleri

235 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI

235 Personelden Alacaklar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile işletme personeline uzun vadeli borç verilmesi sonucu, personelin uzun vadeli borçlarının izlendiği hesaptır.

REKLAM

235 Personelden Alacaklar Hesabının İşleyişi: Personelden alacağın ortaya çıkması halinde hesaba borç kaydedilir, alacağın tahsili, alacağın dönen varlık hesabına katarılması ve alacağın değersiz alacak haline gelmesi hallerinde ise hesaba alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 235 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme 20.06.2016 tarihinde personeli Ahmet C. ye 13 ay vadeli olarak 2.500 TL borç para vermiştir. 20.12.2016 tarihinde personel borcunun yarısını peşin olarak ödemiş. Kalanını da vadesi geldiğinde ödemiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

20.06.2016

235 Personelden Alacaklar Hesabı
235.01 Ahmet C.

100 Kasa Hesabı

Personel Ahmet C. ye borç verilmesi

 

2.500

 

 


2.500

Vadesi gelmeden personel borcunun yarsının ödemiştir.

2

20.12.2016

100 Kasa Hesabı

235 Personelden Alacaklar Hesabı
235.01 Ahmet C.

Personel Ahmet C. nin borcununun yarısını ödemesi

 

1.250

 1.250

Dönem sonunda personelin kalan borcunun vadesi 1 yılın altına indiğinden duran varlıklardan, dönen varlıklara aktarılır.

3

31.12.2016

135 Personelden Alacaklar Hesabı
135.01 Ahmet C.

235 Personelden Alacaklar Hesabı
235.01 Ahmet C.

Personelden alacağın dönen varlıklara aktarılması

 

1.250

 
1.250

 

BORÇ 235 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK
2.500 1.250
1.250
   

 

Vadesi geldiğinde personel kalan borcunuda ödemiştir. 235 Personelden Alacaklar Hesabından, 135 Personelden Alacaklar Hesabına aktarıldığı için 135 Personelden Alacaklar Hesabı kapatılır.

4

20.07.2017

100 Kasa Hesabı

135 Personelden Alacaklar Hesabı
135.01 Ahmet C.

Personel Ahmet C. nin kalan borcunu ödemesi

 

1.250

 1.250

 

BORÇ 135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI ALACAK
1.250 1.250
   

 

<<<<< 233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı - 236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama