muhasebe
muhasebe dersleri

233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR HESABI

233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme, borç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklardan vadesi 1 yıldan fazla olan alacaklarının izlendiği hesaptır.

REKLAM

233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabının İşleyişi: Alacağın ortaya çıkması halinde hesaba borç kaydedilir, alacağın tahsili ve alacağın dönen varlık hesabına aktarılması halinde ise hesap alacak kaydedilir.

 

BORÇ 233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme 15.02.2015 tarihinde işletmeye bağlı ortağı HG ticarete 16.000 TL, 14 ay vadeli borç para vermiştir. 15.04.2016 tarihinde HG ticaret borcunu işletmeye çek vererek ödemiştir.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.02.2015

233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı
233.01 HG Ticaret

100 Kasa Hesabı

HG Ticarete borç verilmesi

 

16.000

 

 


16.000

Dönem sonunda alacağın vadesi 1 yılın altına düştüğünden duran varlıklardan dönen varlıklara aktarılır.

2

31.12.2015

133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı
133.01 HG Ticaret

233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı
233.01 HG Ticaret

Ortaklıklardan alacağın dönen varlıklara aktarılması

 

16.000

 
16.000

 

BORÇ 233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR HESABI ALACAK
16.000 16.000
   

 

Bağlı ortaklık borcunu ödüyor. 233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabından, 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabına aktarıldığı için 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı kapatılır.

3

15.04.2016

101 Alınan Çekler Hesabı

133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı
133.01 HG Ticaret

HG Ticaretin borcunu ödemesi

 

16.000

 16.000

 

BORÇ 133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR HESABI ALACAK
16.000 16.000
   

 

<<<<< 232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı - 235 Personelden Alacaklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama