muhasebe
muhasebe dersleri

246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)

246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı: Bağlı ortaklıklarla ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği hesaptır.

REKLAM

246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabının İşleyişi: Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı borç kaydedilirken bu hesaba alacak kaydedilir, taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç olarak kaydedilir.


BORÇ 246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: HG işletmesi 10.03.2016 tarihinde bağlı ortaklık amacı ile başka bir şirketin çıkardığı ve % 60 lık sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 60.000 TL tutarındaki hisse senedini almayı taahhüt ediyor. 10.04.2016 tarihinde işletme verdiği taahhüdü peşin olarak yerine getiriyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

10.03.2016

245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı

246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye
Taahhütleri Hesabı

Hisse senedi taahhüdü

 

60.000

 

 

60.000

2

10.04.2016

246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye
Taahhütleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi

 

60.000

 60.000

 

BORÇ 246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI ALACAK
60.000 60.000
   

 

<<<<< 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı - 247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama