muhasebe
muhasebe dersleri

252 BİNALAR HESABI

252 Binalar Hesabı: Bu hesap işletmenin her türlü binalarının ve bunların ayrılmaz parçalarının izlendiği hesaptır.

REKLAM

252 Binalar Hesabının İşleyişi: Binalar elde edildiğinde veya inşa ettirildiğinde hesaba borç kaydedilirken, satılmalarında veya elden çıkarılmalarında alacak olarak kaydedilir.


BORÇ 252 BİNALAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: HG işletmesi faaliyetlerinde kullanmak için 22.02.2016 tarihinde 250.000 TL değerinde bir daire satın alıyor. KDV %18 hariç. İşletme 15.03.2016 tarihinde elinde bulundurduğu 120.000 TL lik binayı satıyor, parası bankaya yatırılıyor. KDV % 18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

22.02.2016

252 Binalar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Arazi satın alınması

 

250.000
45.000

 

 


295.000

2

15.03.2016

102 Bankalar Hesabı

252 Binalar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Binanın satılması

 

141.600

 120.000
21.600

 

BORÇ 252 BİNALAR HESABI ALACAK
250.000 120.000
   

 

<<<<< 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı - 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama