muhasebe
muhasebe dersleri

241 BAĞLI MENKUL KIYMETLERLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı: Bağlı menkul kıymetlerin; borsa veya piyasa değerlerinde önemli ölçüde yada sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde; ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesaptır.

REKLAM

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabının İşleyişi: Değer azalması olan menkul kıymetler için ayrılması gereken karşılık hesabın alcağına kaydedilirken, 654 Karşılık Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir. Değer azalmasının ortadan kalkması ya da menkul kıymetin işletme kayıtlarından çıkartılması durumunda ise bu hesap borca kaydedilerek kapatılır. Değer azalmasının ortadan kalkması ya da azalması durumunda iptal edilen karşılıklar 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının alcağına kaydedilir.


BORÇ 241 BAĞLI MENKUL KIYMETLERLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme elinde bulundurduğu uzun vadeli yatırım amaclı hisse senetlerinin tutarı 50.000 TL dir. Yapılan envanter sonucunda hisse senetlerinin borsa değerinin 40.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir. Daha sonra değeri düşen hisse senetlerinin piyasa değerinin 45.000 TL ye yükseldiği tespit edilmiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

654 Karşılık Giderleri Hesabı

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer
Düşüklüğü Karşılığı Hesabı

Hisse senetlerine karşılık ayrılması

 

10.000

 

 

10.000

Hisse senetleri 50.000 TL den 40.000 TL ye düştüğünden 50.000 - 40.000 = 10.000 TL değer düşüklüğü olumuştur.

 

2

Tarih

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer
Düşüklüğü Karşılığı Hesabı

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs

Karşılık ayrılmasının yarısının iptali

 

5.000

 5.000

Hisse senetlerinin değeri 40.000 TL den 45.000 TL ye yükseldiğinden, ayrılan karşılıkların 5.000 TL si iptal edilir.

 

BORÇ 241 BAĞLI MENKUL KIYMETLERLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI ALACAK
5.000 10.000
   

 

<<<<< 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı - 242 İştirakler Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama