muhasebe
muhasebe dersleri

DURAN VARLIKLAR

26-Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Fiziksel bir varlığı olmayan, işletmenin yararlandığı kullanımı sonucu gelirlerde artış meydana getiren şerefiye, haklar ve özel maliyetler bu hesap grubunda izlenir. Bu varlıklar ya bir bedel karşılığı elde edilir ya da işletme çalışmaları sonucu ortaya çıkar. Maddi olmayan duran varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

260 Haklar Hesabı >>>>>
261 Şerefiye Hesabı >>>>>
262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı >>>>>
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı >>>>>
264 Özel Maliyetler Hesabı >>>>>
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı >>>>>
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) >>>>>
269 Verilen Avanslar Hesabı >>>>>

Maddi olmayan duran varlıklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

REKLAM

27-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar: Belli bir rezervin kullanılması için yapılan ve rezervin tükenmesi ile değerini yitirecek olan giderler bu hesap grubunda izlenir. Örneğin bir maden çıkarmak için birçok arama, hazırlık ve geliştirme faaliyeti yapılır. Ancak yapılan harcamaların yararı oradan çıkarılacak maden miktarı ile sınırlıdır. Bu nedenle bu tür harcamalar özel tükenmeye tabidir. Özel tükenmeye tabi varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

271 Arama Giderleri >>>>>
272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri >>>>>
277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar >>>>>
278 Birikmiş Tükenme Payları (-) >>>>>
279 Verilen Avanslar >>>>>

Özel tükenmeye tabi varlıklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.


28-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları: İçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup kesin borç kaydı ya da tahsili sonraki yıllarda yapılacak gelirler bu grupta yer alır. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı >>>>>
281 Gelir Tahakkukları Hesabı >>>>>

Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.


29-Diğer Duran Varlıklar: Buraya kadar incelenen duran varlıkların kapsamına girmeyen diğer duran varlıklar bu hesap grubunda incelenir. Bu grupta yer alan hesaplar şunlardır:

291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı >>>>>
292 Diğer KDV Hesabı >>>>>
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı >>>>>
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı >>>>>
295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı >>>>>
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı >>>>>
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı >>>>>

Diğer duran varlıklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

Not: Tek düzen hesap planınında varlık hesaplarının bazılarının yanında (-) işaretini bulunur. Bu hesaplar varlık hesaplarının işleyiş kurallarının tam tersine göre kaydedilir. Yani (-) işareti bulunan varlık hesapları, kaynak hesapları gibi kayıt yapılır.

Sayfa 4

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

Bilanço

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama