muhasebe
muhasebe dersleri

260 HAKLAR HESABI

260 Haklar Hesabı: İşletmelerin; patent, lisans, telif, imtiyaz, ticari marka, ünvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaların izlendiği ve takip edildiği hesaptır.

REKLAM

260 Haklar Hesabının İşleyişi: Edinilen haklar, maliyet bedelleri ile bu hesaba borç olarak kaydedilir. Yararlanma süreleri içerisinde itfa edilir. Yararlanma sürelerinin belli olmaması durumunda, 5 yıllık sürede eşit taksitlerle itfa olunarak yok edilir.


BORÇ 260 HAKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: Bir işletme 15.02.2016 tarihinde, markanın patent hakkı için 3 yıllığına 90.000 TL ye anlaşıyor. KDV % 18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.02.2016

260 Haklar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

102 Bankalar Hesabı

Patenet hakkının alınması

 

90.000
16.200

 

 


106.200


Patent hakkı için 3 yıllığına ödenen 90.000 TL amorti edileceğinden, birinci yıl sonunda 90.000 / 3 = 30.000 TL amortisman gideri olarak yazılacaktır.

2

31.12.2016

770 Genel Yönetim Gideri Hesabı

268 Birikmiş Amortsimanlar Hesabı

Patent hakkına ayrılan amortsiman

 

30.000

 


30.000


BORÇ 260 HAKLAR HESABI ALACAK
90.000  
   

 

<<<<< 259 Verilen Avanslar Hesabı - 261 Şerefiye Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama