muhasebe
muhasebe dersleri

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Kaynak Hesapları, işletmenin sahip olduğu varlıkların elde edilmesi için katlanılan borçlar ile sermayenin izlendiği hesaplardır. Varlıkların sağlandığı hesaplardır. Kaynak hesapları kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklar olmak üzere üçe ayrılır.

3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bu hesap grubu bilanço tarihi itibarıyla işletmenin en çok bir yıl veya normal faaliyet dönemi sonuna kadar ödeyeceği veya ödenmesi öngörülen yabancı kaynakları kapsamaktadır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesap kodlarının hepsi 3 ile başlamaktadır.

Kısa vadeli yabancı kaynaklar aşağıdaki hesap gruplarına ayrılmıştır.

REKLAM

30-Mali Borçlar
32-Ticari Borçlar
33-Diğer Borçlar
34-Alınan Avanslar
35-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Edişleri
36-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
37-Borç ve Gider Karşılıkları
38-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
39-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar


30-Mali Borçlar: İşletme tüm faaliyetlerini kendi öz kaynakları ile yürütemeyeceği için borçlanmalara ihtiyaç duyabilir. Kredi kuruluşları ya da piyasalardan sağlanan ve en fazla bir yıl içinde geri ödenecek olan borçların anapara, taksit ve faizleri mali borçlar hesap grubunda izlenir. Mali borçlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

300 Banka Kredileri Hesabı >>>>>
303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı >>>>>
304 Tahvil Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri Hesabı >>>>>
305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesabı >>>>>
306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı >>>>>
308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabı (-) >>>>>
309 Diğer Mali Borçlar Hesabı >>>>>

Mali borçlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.


32-Ticari Borçlar: İşletmenin ticari işlemleri sonucu ortaya çıkan, bir yıla kadar vadeli senetli ve senetsiz borçlar bu hesap grubunda yer alır. Ticari borçlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

320 Satıcılar Hesabı >>>>>
321 Borç Senetleri Hesabı >>>>>
322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>
326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı >>>>>
329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı >>>>>

Ticari borçlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.


33-Diğer Borçlar: İşletmenin ticari işlemleri dışında ortaya çıkan senetli veya senetsiz borçlar bu hesap grubunda yer alır. Diğer borçlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

331 Ortaklara Borçlar Hesabı >>>>>
332 İştiraklere Borçlar Hesabı >>>>>
333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı >>>>>
335 Personele Borçlar Hesabı >>>>>
336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı >>>>>
337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>

Diğer borçlar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.


34-Alınan Avanslar: Çeşitli nedenler ile üçüncü kişilerden alınan kısa vadeli avansların izlendiği hesap grubudur. Alınan avanslar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı >>>>>
349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı >>>>>

Alınan avanslar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.


35-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Edişleri: İnşaat işi yapan işletmelerin üstlendiği işlerden, tamamladıkları iş karşılığı aldıkları hak edişler bu hesap grubunda izlenir. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Edişleri hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Ediş Bedelleri Hesabı >>>>>

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Edişleri hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

Sayfa 5

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

Bilanço

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama