muhasebe
muhasebe dersleri

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı: Ticari bir olaydan ortaya çıkan ve diğer borçlar hesap grubundaki hesapların kapsamına girmeyen borçların izlendiği hesaptır.

REKLAM

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

 

BORÇ 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 15.04.2016 tarihinde işletmede kullanmak üzere 1.200 TL tutarında bir bilgisayar veresiye olarak satın alınıyor. KDV %18 hariç. 1 ay sonra borç peşin olarak ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.04.2016

255 Demirbaşlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

Veresiye demirbaş alımı

 

1.200
216

 
1.416

2

15.05.2016

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Borcun peşin ödenmesi

 

1.416

 


1.416


BORÇ 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI ALACAK
4.000 4.000
   

 

<<<<< 335 Personele Borçlar Hesabı - 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama