muhasebe
muhasebe dersleri

335 PERSONELE BORÇLAR HESABI

335 Personele Borçlar Hesabı: İşletmenin personeline olan çeşitli borçların izlendiği hesaptır.

REKLAM

335 Personele Borçlar Hesabının İşleyişi: Ortaya çıkan personele borçlar bu hesabın alacağına kaydedilir, ödenmesi halinde borcuna kaydedilir.

 

BORÇ 335 PERSONELE BORÇLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme nakit ihtiyacı için personeli Hakan A.dan 4.000 TL borç para alıyor. Daha sonra bu borcunu çek keserek ödüyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

100 Kasa Hesabı

335 Personele Borçlar Hesabı
335.01 Hakan A.

Personelden borç alımı

 

4.000

 
4.000

2

Tarih

335 Personele Borçlar Hesabı
335.01 Hakan A.

103 Verilen Çekler Hesabı

Personele borcun çek ile ödenmesi

 

4.000

 4.000


BORÇ 335 PERSONELE BORÇLAR HESABI ALACAK
4.000 4.000
   

 

Örnek: İşletmenin nisan ayı ücret bordrosunda işçilerine ödenecek tutarı 22.000 TL olarak hesaplanıyor. 2 gün sonra personeline ücretlerini peşin olarak ödüyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

30.04.2009

770 Genel Yönetim Gideri Hesabı

335 Personele Borçlar Hesabı

Ücret bordrosunu kaydı

 

22.000

 22.000

2

02.05.2009

335 Personele Borçlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Ücret ödemeleri

 

22.000

 22.000


BORÇ 335 PERSONELE BORÇLAR HESABI ALACAK
22.000 22.000
   

 

<<<<< 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı - 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama