muhasebe
muhasebe dersleri

308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI HESABI (-)

308 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı: Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet vs. diğer menkul kıymetlerin nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek döneme ait olan kısmı bu hesapta izlenir.

REKLAM

308 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabının İşleyişi: Nominal değerin altında ihraç edilen tahvil, senet vs. diğer menkul kıymetlerin nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki farklardan gelecek döneme ait olanlar ve 408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabından bu hesaba aktarılanlar bu hesabın borcuna, menkul kıymetin vadesine paralel olarak itfa edilmesi kaydıyla hesaplanan itfa tutarları, 66 Finansman Giderleri grubundaki hesaplar karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.

 

BORÇ 308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   Örnek: İşletme 01.02.2016 tarihinde 6 ay vadeli olarak çıkardığı 40.000 TL tutarında bonoları peşin değeri olan 37.000 TL ye satıyor. Tahviller vadesinde ödeniyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.02.2016

100 Kasa Hesabı
308 Menkul Kıymet İhraç Farkı Hesabı

305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabı

Bonoların satılması

 

37.000
3.000

 
40.000

2

01.08.2016

305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabı

100 Kasa Hesabı

Bonoların ödenmesi

 

40.000

 40.000


BORÇ 308 MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKI HESABI ALACAK
3.000  
3.000  

 

<<<<< 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı - 309 Diğer Mali Borçlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama