muhasebe
muhasebe dersleri

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI

340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı: İşletmenin faaliyet konusuyla ilgili gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği tutarların izlendiği hesaptır.

REKLAM

340 Alınan Sipariş Avansları Hesabının İşleyişi: Alıcılardan alınan avanslar bu hesabın alacağına kaydedilir, malın teslim edilmesi, hizmetin görülmesi halinde borcuna kaydedilir.

 

BORÇ 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 15.02.2017 tarihinde bir müşterisi işletmeden 13.000 TL lik malı almak için sipariş vermiş ve 6.000 TL avans olarak işletmeye peşin ödemiştir. 2 ay sonra mal teslim edilerek avans mahsup edilmiş kalan para nakit olarak alınmıştır. KDV %18 hariç.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.02.2017

100 Kasa Hesabı

340 Alınan Avanslar Hesabı

Müşteriden mal satımı için avans alımı

 

6.000

 6.000

2

15.04.2017

340 Alınan Avanslar Hesabı
100 Kasa Hesabı

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Malın teslimi ve avansın mahsubu

 

6.000
9.340

 13.000
2.340


BORÇ 340 ALINAN AVANSLAR HESABI ALACAK
6.000 6.000
   

 

<<<<< 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı(-) - 349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama