muhasebe
muhasebe dersleri

293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI

293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı: Tedbirli satın alma ve imal etme politikası gereği ve stok dönüş hızı düşüklüğü nedeniyle işletmede bulunan ve işletmenin bir yıllık dönem içinde kullanabileceğinden daha fazla olan stok kalemlerinin izlendiği hesaptır.

REKLAM

293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabının İşleyişi: Gelecek yıllar ihtiyacı olarak alınan stoklar bu hesaba borç kaydedilir, kullanım dönemi bir yılın altına düştüğünde ilgili stok hesaplarına devredilerek bu hesaba alacak kaydedilir.

 

BORÇ 293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: HG İşletmesi 15.03.2016 tarihinde 50.000 TL tutarındaki malı gelecek dönemden kullanmak üzere stoklarda bekletmek için alıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.03.2016

293 Gelecek Yıllar Stoklar İhtiyacı Hesabı

100 Kasa Hesabı

Gelecek yıl ihtiyacı için mal alımı

 

50.000

 

 

50.000

 

Dönem sonundaki kayıt:

2

31.12.2016

153 Ticari Mallar Hesabı

293 Gelecek Yıllar Stoklar İhtiyacı Hesabı

Stokların aktarılması

 

50.000

 

 

50.000

 

 

BORÇ 293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI ALACAK
50.000 50.000
   

 

<<<<< 292 Diğer KDV Hesabı - 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama