muhasebe
muhasebe dersleri

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)

299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı: Bu gruptaki amortismana tabi varlıklar için ayrılan amortismanların izlendiği hesaptır.

Amortisman: Duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade eder.

REKLAM

299 Birikmiş Amortismanlar Hesabının İşleyişi: Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir, satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise birikmiş amortismanlar hesabına borç kaydedilir, ilgili varlık hesabına da alacak kaydedilir.

 

BORÇ 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

 

<<<<< 298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı - 300 Banka Kredileri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama