muhasebe
muhasebe dersleri

271 ARAŞTIRMA GİDERLERİ HESABI

271 Araştırma Giderleri Hesabı: Arama amacı ile yapılan ve bununla ilgili giderlerin izlendiği hesaptır. Maden yatağının işletmeye elverişli olup olmadığının belirlenmesi ve giriş noktalarının saptanması için, işletmeye geçmeden önce yapılan arama giderleri ile petrol araştırması ile ilgili olarak arazinin yerden ve havadan incelenmesine ve gerekli işlem, deneyim ve jeolojik bilgi almak amacı ile yapılan sondaj giderleri gibi yapılan harcamalar bu hesapta izlenir.

REKLAM

271 Araştırma Giderleri Hesabının İşleyişi: Yapılan giderler bu hesabın borcuna kaydedilir. Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi saptanamamışsa yapılan giderler zarar kaydedilir.


BORÇ 271 ARAŞTIRMA GİDERLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme bir maden yatağının işletmeye elverişli olup olmadığını araştırmak için 5.000 TL tutarında sondaj gideri yapmıştır. KDV % 18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

271 Araştırma Giderleri Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Araştırma gideri ödenmesi

 

5.000
900

 

 


5.900


BORÇ 271 ARAŞTIRMA GİDERLERİ HESABI ALACAK
5.000  
   

 

<<<<< 269 Verilen Avanslar Hesabı - 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama