muhasebe
muhasebe dersleri

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı: Bu hesap, peşin ödenen ve gelecek yıllara ait olduğu için, çalışılan dönemdeki hesaplara kaydedilmemesi gereken giderleri izlemek için kullanılır. Çünkü muhasebenin dönemsellik kavramı gereği yapılan giderler kendi döenmlerine kaydedilirler.

REKLAM

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının İşleyişi: Gelecek yıllara ait olduğu halde peşin olarak ödenen giderler, ait oldukları döneme kadar bu hesaba borç olarak kaydedilirler. Bu hesapta beklet,len peşin ödenmiş gidrlerin bilanço tarihi itibariyle bir yıl içersinde gidere dönüşecek olanlar 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabına aktarılır.

BORÇ 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 1 Ekim 2015 tarihinde 1 yıllık kira bedeli olarak 72.000 TL ödüyor. (stopoj kesintileri hariç tutulmuştur)

12 aylık kira: 72.000 TL olduğuna göre; aylık kira bedeli: 72.000/12 = 6.000 TL dir.

Çalışılan Yıl (2015) Gelecek Yıl (2016)
10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09
3 aylık: 18.000 9 aylık: 54.000

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.10.2015

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

100 Kasa Hesabı

Peşin ödenen kira bedeli

 

18.000
54.000

 

 


72.000


2015 yılındaki 3 aylık kira bedelini 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına, 2016 yılındaki 9 aylık kira bedelini gelecek yıla ait olduğu için 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına kaydediriz.

2

31.12.2015

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

Peşin ödenen kiraların gidere aktarılması

 

18.000

 18.000

Çalışılan yıldaki kira tutarları dönem sonunda ilgili gider hesabına aktarılır. Ya da ilk kayıtta 3 aylık kira bedelini direk olarak 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabınıda kaydedebiliriz.


3

31.12.2015

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

Giderlerin aktarılması

 

54.000

 54.000

Dönemin sonunda 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabında yer alan tutarlarda 1 yılın altına düşeceği için 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına aktarılır. Yani duran varlıklardan dönen varlıklara aktarılır.

BORÇ 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI ALACAK
54.000 54.000
   


1

30.09.2016

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

Peşin ödenen kiraların gidere aktarılması

 

54.000

 54.000

2016 yılına ait kira tutarlarıda bitiş tarihi sonunda ilgili gider hesabına aktarılır. Bu kayıdı 01.01.2016 tarihinde de yapabilirdik

 

<<<<< 279 Verilen Avanslar Hesabı - 281 Gelir Tahakkukları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama