muhasebe
muhasebe dersleri

279 VERİLEN AVANSLAR HESABI

279 Verilen Avanslar Hesabı: Özel tükenmeye tabi varlıklar için yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.

REKLAM

279 Verilen Avanslar Hesabının İşleyişi: Ödeme yapıldığında hesaba borç olarak kaydedilirken, varlıklar elde edildiğinde ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak olarak kaydedilir.

 


BORÇ 279 VERİLEN AVANSLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme bir maden yatağının işletmeye elverişli olup olmadığını araştırmak için 10.000 TL tutarında sondaj gideri yaptırmak için anlaşmıştır. Bunu için 4.000 TL avans vermiştir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

279 Verilen Avanslar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Araştırma gideri için avans ödenmesi

 

4.000

 

 

4.000


BORÇ 279 VERİLEN AVANSLAR HESABI ALACAK
4.000  
   

 

<<<<< 278 Birikmiş Tükenme Payları Hesabı(-) - 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama