muhasebe
muhasebe dersleri

263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI

263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı: İşletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması, mevcutlarının geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan her türlü harcamaların izlendiği hesaptır.

REKLAM

263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının İşleyişi: Bu tür giderler maliyet değerleri ile bu hesaba borç olarak kaydedilirken, giderler 5 yıl içinde eşit taksitlerle itfa edilerek yok edilir.


BORÇ 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: Bir işletme 05.04.2016 tarihinde, yeni bir ürün üretmek için 4.000 TL değerinde bir araştırma yaptırmıştır. KDV % 18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.02.2016

263 Araştırma ve Geliştirme Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Araştırma gideri yapılması

 

4.000
720

 

 


4.720


Araştırma gideri için ödenen 4.000 TL amorti edileceğinden, birinci yıl sonunda 4.000 / 5 = 800 TL amortisman gideri olarak yazılacaktır.

2

31.12.2016

770 Genel Yönetim Gideri Hesabı

268 Birikmiş Amortsimanlar Hesabı

Araştırma gideri için ayrılan amortsiman

 

800

 


800


BORÇ 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI ALACAK
4.000  
   

 

<<<<< 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı - 264 Özel Maliyetler Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama