muhasebe
muhasebe dersleri

264 ÖZEL MALİYETLER HESABI

264 Özel Maiyetler Hesabı: Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkulun kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan, varlıkların tutarları kapsar.

REKLAM

264 Özel Maliyetler Hesabının İşleyişi: Yapılan harcamalar bu hesaba borç olarak kaydedilir. Bu harcamalar kira süresi içerisinde, kira süresinin 5 yıldan fazla olması durumunda ise 5 yılda eşit tutarlar ile amorti edilir.


BORÇ 264 ÖZEL MALİYETLER HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: İşletme 10.04.2016 tarihinde 4 yıllık olarak kiraladığı bir dükkan için 5.000 TL tutarında dekarosyon harcaması yapıyor. KDV % 8 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

10.04.2016

264 Özel Maliyetler Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Dekarasyon için yapılan maliyet kaydı

 

5.000
400

 

 


5.400


Dükkan için 4 yıllığına ödenen 5.000 TL kira süresince amorti edileceğinden, birinci yıl sonunda 5.000 / 4 = 1.250 TL amortisman gideri olarak yazılacaktır.

2

31.12.2016

770 Genel Yönetim Gideri Hesabı

268 Birikmiş Amortsimanlar Hesabı

Özel maliyetler için ayrılan amortsiman

 

1.250

 


1.250


BORÇ 264 ÖZEL MALİYETLER HESABI ALACAK
5.000  
   

 

<<<<< 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı - 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama