muhasebe
muhasebe dersleri

248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI

248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı: Mali duran varlıklar hesap grubunda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan diğer mali duran varlıkların izlendiği hesaptır.

REKLAM

248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabının İşleyişi: Bu varlıklar elde edinildiğinde veya bu hesaba aktarıldıklarında hesaba borç kaydedilirken, elden çıkarılmalarında alacak olarak kaydedilir.

 


BORÇ 248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: HG işletmesi başka bir işletmenin çıkardığı 5.000 TL tutarındaki tahvilleri peşin olarak alıyor. İşletmenin amacı şirket üzerinde oy hakkı almak ve yönetime katılmak değildir, sadece uzun vadeli bir yatırım amaçlıdır.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Tahvil satın alınması

 

5.000

 

 

5.000

İşletme aldığı hisse senetlerini uzun vadeli bir yatırım amacıyla aldığından, oy hakkı temsil etmediğinden ve o şirketin yönetimine katılmayı düşünmediğinden 248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabına kaydedilir.

 

BORÇ 248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI ALACAK
5.000  
   

 

<<<<< 247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karş. Hs(-) - 249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karş. Hs(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama