muhasebe
muhasebe dersleri

DÖNEN VARLIKLAR

15-Stoklar: Satmak, üretim ya da diğer işletme faaliyetlerinde kullanmak veya tüketmek için alınan stoklar bu grupta incelenir. Bir yıl içinde tüketilmesi düşünülen varlıklardır. Stoklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı >>>>>
151 Yarı Mamuller Üretim Hesabı >>>>>
152 Mamuller Hesabı >>>>>
153 Ticari Mallar Hesabı >>>>>
157 Diğer Stoklar Hesabı >>>>>
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) >>>>>
159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı >>>>>

Stoklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

REKLAM

17-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri: Bu hesap grubu birden fazla muhasebe dönemine sarkan taahhüt işleri nedeniyle inşaat işletmeleri tarafından kullanılır. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

170-177 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri >>>>>
179 Taşeronlara Verilen Avanslar >>>>>

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.


18-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları: Bu hesap grubu içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait olan giderler ile bulunan döneme ait olup kesin borç kaydı sonra yapılacak olan gelirlerden oluşur. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı >>>>
181 Gelir Tahakkukları Hesabı >>>>>

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.


19-Diğer Dönen Varlıklar: Bir yıl içinde işlem görecek olan, buraya kadar değinilmeyen dönen varlıklar bu grupta yer alır. Diğer dönen varlıklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

190 Devreden KDV Hesabı >>>>>
191 İndirilecek KDV Hesabı >>>>>
192 Diğer KDV Hesabı >>>>>
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı >>>>>
195 İş Avansları Hesabı >>>>>
196 Personel Avansları Hesabı >>>>>
197 Sayım ve Tesallüm Noksanları Hesabı >>>>>
198 Diğer Dönen Varlıklar Hesabı >>>>>
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı(-) >>>>>

Diğer dönen varlıklar hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.

Not: Tek düzen hesap planınında varlık hesaplarının bazılarının yanında (-) işaretini bulunur. Bu hesaplar varlık hesaplarının işleyiş kurallarının tam tersine göre kaydedilir. Yani (-) işareti bulunan varlık hesapları, kaynak hesapları gibi kayıt yapılır.

Sayfa 2

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

Bilanço

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama