muhasebe
muhasebe dersleri

195 İŞ AVANSLARI HESABI

195 İş Avansları Hesabı: İşletme hesabına mal ve hizmet satın alınması, gider ve ödemeleri yapması için kişilere verilen avanslarının izlendiği hesaptır.

REKLAM

195 İş Avansları Hesabının İşleyişi: Avanslar verildiğinde hesaba borç kaydedilir, avans kapatıldığında veya iade edildiğinde hesaba alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 195 İŞ AVANSLARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme Hakan A. ya bir makinanın bakımını yaptırması için 1.000 TL avans veriyor. Daha sonra yaptırılan makinenin masrafı 2.500 TL olduğu faturayla öğreniliyor ve kalanı peşin olarak ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

195 İş Avansları Hesabı
195.01 Hakan A.

100 Kasa Hesabı

Bakım için avans verilmesi

 

1.000

 

 


1.000

2

Tarih

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

195 İş Avansları Hesabı
195.01 Hakan A.
100 Kasa Hesabı

Bakımın maasrafının ödenmesi ve avansın kapatılması

 

2.500

 1.000

1.500

 

BORÇ 195 İŞ AVANSLARI HESABI ALACAK
1.000 1.000
   

 

<<<<< 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı - 196 Personel Avansları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama