muhasebe
muhasebe dersleri

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI

193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı: Mevzuat gereği uyarınca peşin ödenen gelir vergisi, kurumlar vergisi ve diğer vergiler ile fonların kayıt ve takip edildiği hesaptır.

REKLAM

193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabının İşleyişi: Mevzuatın belirlediği dönemler itibariyle peşin ödenen gelir vergisi, kurumlar vergisi ve diğer vergiler ile fonlar, bu hesaba borç olarak kaydedilir. Yıl sonunda tahakkuk edecek gelir veya kurumlar vergisi ile fon karşılıklarından yapılacak olan indirimi teminen 371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı borcuna aktarılır. Ancak aktarılacak tutar 370. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı'nın tutarından fazla olamaz. Aktarılamayan tutar, dönem sonunda bu hesabın bakiyesi olarak kalır.

 

BORÇ 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: HG İşletmesi 15.03.2016 tarihinde 4.500 TL tutarındaki geçici vergiyi peşin olarak ödüyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.03.2016

193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Peşin geçici vergi ödenmesi

 

4.500

 

 

4.500

 

BORÇ 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI ALACAK
4.500  
   

 

Örnek: İşletme sahibinin adına ödenen vergi ve fonlar 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabında izlenmiştir. 31.12.2015 tarihinde hesabın kalan toplamı 3.700 TL dir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2015

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı

193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı

Peşin ödenen vergilerin işl. sahibine devri

 

3.700

 

 

3.700

 

BORÇ 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABI ALACAK
  3.700
3.700 3.700

 

<<<<< 192 Diğer KDV Hesabı - 195 İş Avansları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama