muhasebe
muhasebe dersleri

192 DİĞER KDV HESABI

192 Diğer KDV Hesabı: Ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen katma değer vergisinin, ertelemenin bir yıl içinde olması halinde kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.

REKLAM

192 Diğer KDV Hesabının İşleyişi: Teşvikli yatırım mallarının ithalinde, gümrük idareleri tarafından tarh ve tahakkuk ettirilerek ertelenen katma değer vergisi pasifteki ilgili hesabın alacağına karşılık bu hesaba borç kaydedilir.

 

BORÇ 192 DİĞER KDV HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme ihraç edilmek üzere bir firmaya 20.000 TL tutarında mal satıyor. Satılan mala ilişkin kdv tutarı erteleniyor. Daha sonra ihraç gerçekleşiyor ve KDV kaldırılıyor. KDV % 18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

100 Kasa Hesabı
120 Alıcılar Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Peşin mal satımı

 

20.000
3.600

 

 


20.000
3.600

2

Tarih

192 Diğer KDV Hesabı

120 Alıcılar Hesabı

KDV nin ertelenmesi

 

3.600

 3.600

3

Tarih

391 Hesaplanan KDV Hesabıı

192 Diğer KDV Hesabı

İhracatın gerçekleşmesi ve KDV nin kaldırılması

 

3.600

 3.600

 

BORÇ 192 DİĞER KDV HESABI ALACAK
3.600 3.600
   

 

<<<<< 191 İndirilecek KDV Hesabı - 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama