muhasebe
muhasebe dersleri

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

191 İndirilecek KDV Hesabı: İşletme tarafından, her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen katma değer vergisinin kaydedildiği, izlendiği ve hesaplanan KDV den indirilinceye kadar bekletildiği hesaptır.

REKLAM

191 İndirilecek KDV Hesabının İşleyişi: Mal ve hizmet alımlarında ödenen katma değer vergisi bu hesaba borç kaydedilir, mevzuat gereği yapılabilecek indirimler ve hesaba yapılan düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında da bu hesapta biriken katma değer tutarları alacak kaydedilerek 391 Hesaplanan KDV Hesabı ile karşılaştırılarak hesap kapatılır.

391 HESAPLANAN KDV > 191 İNDİRİLECEK KDV = 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
191 İNDİRİLECEK KDV > 391 HESAPLANAN KDV = 190 DEVREDEN KDV HESABI

 

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: HG işletmesi 05.03.2016 tarihinde 40.000 TL tutarındaki malı peşin olarak alıyor. KDV % 18 hariç.
İşletme 07.03.2016 tarihinde 25.000 TL tutarındaki malı 10 ay vadeli senet ile alıyor. KDV % 18 hariç.
İşletme 08.03.2016 tarihinde 50.000 TL tutarındaki malı çek alarak satıyor. KDV % 18 hariç.
İşletme 10.03.2016 tarihinde işyerinde kullanmak için 4.000 TL değerinde bir yazar kasayı peşin alıyor. KDV % 8 hariç.
İşletme 11.03.2008 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı peşin olarak satıyor. KDV % 18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

05.03.2016

153Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Peşin mal alımı

 

40.000
7.200

 

 


47.200

2

07.03.2016

153Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

321 Borç Senetleri Hesabı

Senet ile mal alımı

 

25.000
4.500

 
29.500

3

08.03.2016

101 Alınan Çekler Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Çek karşılığı mal satımı

 

59.000

 50.000
9.000

4

10.03.2016

255 Demirbaşlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Peşin demirbaş alımı

 

4.000
320

 
4.320

5

11.03.2016

100 Kasa Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Peşin mal satımı

 

23.600

 20.000
3.600

Dönem içi işlemlerden sonra ay sonlarında KDV tahakkuku yapılır. 191 İndirilecek KDV Hesabı ve 391 Hesaplanan KDV Hesabı ters kayıt yapılarak kapatılır.

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK
7.200
4.500
320
 
12.020  

BORÇ 391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK
  9.000
3.600
  12.600


 

 
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

28.02.2016

391 Hesaplanan KDV Hesabı

191 İndirilecek KDV Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs

Ay sonu KDV tahakkuku

 

12.600

 

 

12.020
580

Böylece 191 İndirilecek KDV Hesabı ve 391 Hesaplanan KDV Hesabı kapanmış olur. 391 Hesaplanan KDV daha fazla olduğu için Ödenecek Katma Değer Vergisi ortaya çıkar. Bu tutarda 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabında izlenir.

 

<<<<< 190 Devreden KDV Hesabı - 192 Diğer KDV Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama