muhasebe
muhasebe dersleri

153 TİCARİ MALLAR HESABI

153 Ticari Mallar Hesabı: Üzerinde herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satılmak amacı ile alınan ticari malların izlendiği hesaptır.

REKLAM

153 Ticari Mallar Hesabının İşleyişi: Satın alınan ticari mallar maliyet bedeli ile bu hesaba borç kaydedilir, aynı zamanda mallar için yapılan alış giderleri de borç olarak kaydedilir. Satılması veya herhangi bir nedenle işletmeden çıkmasında ise maliyet bedeli ile alacak kaydedilir. Aynı zamanda iskonto ve iadelerde de hesap alacak olarak kaydedilir.

Satılan mallarla ilgili olarak satış ve maliyet hesaplarının kullanılması gerekir. Ticari mallar stoklarının izlenmesi ve maliyetlerinin hesaplanması için iki yöntem mevcuttur.


1. Sürekli envanter yöntemi envanter

2. Aralıklı envante yöntemi envanter

 

BORÇ 153 TİCARİ MALLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 10 adet televizyonu tanesi 600 TL den peşin olarak almıştır. Bu malların 2 tanesi arızalı çıktığı için iade edilmiştir.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Televizyon

100 Kasa Hesabı

Peşin mal alımı (10 x 600 = 6.000)

 

6.000

 

 

6.000


2

Tarih

100 Kasa Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Televizyon

Mal iadesi (2 x 600 = 1.200)

 

1.200

 1.200

 

BORÇ 153 TİCARİ MALLAR HESABI ALACAK
6.000 1.200
   

 

Örnek: İşletme 20 adet bilgisayarı tanesi 800 TL den peşin olarak almıştır. Bu malların nakliyesi için 400 TL para ödeniyor. Daha sonra satıcı firma peşin ödemeden dolayı 700 TL iskonto yapıyor ve parasını peşin iade ediyor.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Bilgisayar

100 Kasa Hesabı

Peşin mal alımı (20 x 800 = 16.000)

 

16.000

 

 


16.000


2

Tarih

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Bilgisayar

100 Kasa Hesabı

Mal alış gideri

 

400

 
400

3

Tarih

100 Kasa Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı
153.01 Bilgisayar

Mal alımında iskonto yapılması

 

700

 700

 

BORÇ 153 TİCARİ MALLAR HESABI ALACAK
16.000
400
700
   

 

<<<<< 152 Mamüller Hesabı - 157 Diğer Stoklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama