muhasebe
muhasebe dersleri

220 ALICILAR HESABI

220 Alıcılar Hesabı: İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz yani veresiye alacaklarının izlenmesi için kullanılan hesaptır. Finansal kiralamadan doğan senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir. Bu hesaptaki alacakların vadesi 1 yıldan daha fazladır.

REKLAM

220 Alıcılar Hesabının İşleyişi: Veresiye olarak mal veya hizmet satışlarından dolayı senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç olarak kaydedilir, alacakların vadeden önce tahsil edilmesi, alacağın vadesinin 1 yılının altına inmesi halinde kısa vadeli yani 120 Alıcılar Hesabına aktarılması, alacağın değersiz alacak haline gelmesi hallerinde ise hesaba alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 220 ALICILAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 25.02.2015 tarihinde 10.000 TL tutarındaki malı veresiye olarak 15 ay vadeli olarak müşterisi Elif A. ya satıyor. KDV %18 hariç. 25.05.2016 tarihinde Elif A. işletmeye olan peşin olarak ödüyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

25.02.2015

220 Alıcılar Hesabı
220.01 Elif A. 10.000

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Veresiye mal satımı

 

11.800

 

 


10.000
1.800


Dönem sonu envanter kayıtlarında bilanço tarihi itibarıyla Alacağın vadesi 1 yılın altına düştüğünden duran varlıklardan alınır, dönen varlıklara aktarılır.

2

31.12.2015

120 Alıcılar Hesabı
120.01 Elif A. 10.000

220 Alıcılar Hesabı
220.01 Elif A. 10.000

Alacağın dönen varlıklara aktarılması

 

11.800

 
11.800

 

BORÇ 220 ALICILAR HESABI ALACAK
11.800 11.800
   

Yardımcı hesap:

BORÇ 220.01 ELİF A. ALACAK
11.800 11.800
   


Vadesi geldiğinde alacak peşin olarak tahsil ediliyor.

3

25.05.2016

100 Kasa Hesabı

120 Alıcılar Hesabı
120.01 Elif A. 10.000

Elif A.nın borcunu ödemesi

 

11.800

 11.800

 

<<<<< 199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı (-) - 221 Alacak Senetleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama