muhasebe
muhasebe dersleri

221 ALACAK SENETLERİ HESABI

221 Alacak Senetleri Hesabı: İşletmenin ticari işlemlerinden kaynaklanan vadesi 1 yılı geçen senetli alacakların izlendiği hesaptır. Finansal kiralama işlemlerinde doğan senetli alacaklar da bu hesapta izlenir.

REKLAM

221 Alacak Senetleri Hesabının İşleyişi: Alınan 1 yıldan uzun vadeli senet tutarları bu hesaba borç, alacakların vadeden önce tahsil edilmesi, ciro edilmesi veya işletmeden çıkmasında, alacağın vadesinin 1 yılının altına inmesi halinde kısa vadeli yani 121 Alacak Senetleri Hesabına aktarılması, alacağın değersiz alacak haline gelmesi hallerinde ise hesaba alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 221 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 15.03.2015 tarihinde 15.000 TL tutarındaki malı 18 ay vadeli senet karşılığı satıyor. KDV % 18 hariç. 15.10.2015 tarihinde senedin yarısını peşin tahsil ediyor, kalanını ise vadesi geldiğinde tahsil ediyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.03.2015

221 Alacak Senetleri Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Senet ile mal satımı

 

17.700

 

 

15.000
2.700

Vadesinden önce senet tutarının yarısının tahsil edilmesinden dolayı, senedin yarısını alacak kayıdı yaparak düşüyoruz.

2

15.10.2015

100 Kasa Hesabı

221 Alacak Senetleri Hesabı

Senedin tahsil edilmesi

 

8.850

 



8.850

Dönem sonu envanter kayıtlarında bilanço tarihi itibarıyla Alacak Senedinin vadesi 1 yılın altına düştüğünden duran varlıklardan alınır, dönen varlıklara aktarılır.

3

31.12.2015

121 Alacak Senetleri Hesabı

221 Alacak Senetleri Hesabı

Alacak senedinin dönen varlıklara aktarılması

 

8.850

 



8.850

 

BORÇ 221 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK
17.700 8.850
8.850
   

 

Vadesi geldiğinde senet peşin olarak tahsil ediliyor.

4

15.09.2016

100 Kasa Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

Alacak senedinin tahsil edilmesi

 

8.850

 



8.850

 

<<<<< 220 Alıcılar Hesabı - 222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama