muhasebe
muhasebe dersleri

250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI

250 Arazi ve Arsalar Hesabı: Bu hesap işletmeye ait olan her türlü arazi ve arsaların izlendiği hesaptır.

REKLAM

250 Arazi ve Arsalar Hesabının İşleyişi: Arazi ve arsalar elde edildiğinde hesaba borç kaydedilirken, satılmalarında veya elden çıkarılmalarında alacak olarak kaydedilir.


BORÇ 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: HG işletmesi 28.02.2016 tarihinde 100.000 TL değerinde bir arsa satın alıyor. KDV %18 hariç. İşletme 20.03.2016 tarihinde 70.000 TL değerindeki bir arazisini satıyor. KDV %18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

28.02.2016

250 Arazi ve Arsalar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Arsa satın alınması

 

100.000
18.000

 

 


118.000

2

20.03.2016

100 Kasa Hesabı

250 Arazi ve Arsalar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Arazinin satılması

 

84.600

 70.000
14.600

 

 

BORÇ 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI ALACAK
100.000 70.000
   

 

<<<<< 249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-) - 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama