MUHASEBE SÖZLÜĞÜ>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Yabancı Sermaye

Yabancı sermaye, bir ülkedeki mevcut sermaye stokuna başka bir ülkenin sahipliğindeki ilave sermaye katkısı.
Yan Mamul

Yan mamul, bir işletmede esas mamul ve hizmetlerin üretilmesi için kullanılan, esas mamüle göre değersiz olan mamul.
Yarı Mamul

Yarı mamul, üretilmekte olan veya daha önce üretim sürecine girerek bir işlem görmüş olamalarına karşılık kullanılabilir mamul durumuna gelmemiş mamul.
Yatırım

Yatırım, belli bir dönem içinde, ekonomideki üretim araçları mevcuduna yapılan eklemeler ve bu eklemeleri mümkün kılan harcamalar.
Yatırım İndirimi

Yatırım indirimi, ekonomik kalkınmanın hızlandırılması amacıyla, özel sektör yatırımlarının gerektirdiği yatırım sermayesine devletin belirli bir oran dahilinde katılması.
Yedek Akçe

Yedek akçe, işletmelerde, doğabilecek harcamalarda kullanmak üzere, net karın dağıtılmayarak işletmede bırakılan kısmı.
Yevmiye Defteri

Yevmiye defteri, işletmenin ticari işlemlerinin belgelere dayanarak maddeler halinde ve günlük olarak kayıt yapıldığı muhasebe defteri.
Yönetim Muhasebesi

Yönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>
facebooktwitter+googleyoutube