MUHASEBE SÖZLÜĞÜ>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Oligopol

Oligopol, belli bir malın üretiminin sınırlı sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türü.
Oligopson

Oligopson, alıcının sınırlı sayıda, satıcının ise çok olduğu piyasa türü.
OPEC

OPEC, petrol ihraç eden ülkeler örgütü.
Opsiyon

Opsiyon, bir malı belirli bir süre içinde belli bir fiyata satmak için satıcı tarafından alıcıya verilen süre.
Organizasyon

Organizasyon, bir işletme veya kuruluşun faaliyetini sürekli bir uyum içinde gerçekleştirmesi amacıyla organlar arasında planlı bir düzen kurulması.
Ortalama Gelir

Ortalama gelir, belli bir üretim birimi satışından elde edilen toplam gelirin üretim birimi sayısına bölünmesi.
Ortalama Maliyet

Ortalama maliyet, toplam maliyetin üretim miktarına bölümü ile elde esilen tutar.
Otarşi

Otarşi, kendi kendine yeterlilik.
Otofinansman

Otofinansman, bir işletmenin kendi gücüyle sermaye ortaya koyması.
Otomasyon

Otomasyon, muhasebe, istatistik veya sanayi işlemlerinin tam serisini insan eli değmeden tek programın kontrolünde yapan bir makinenin veya makine grubunun çalışması.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>
facebooktwitter+googleyoutube