MUHASEBE SÖZLÜĞÜ>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Efektif

Efektif, nakit biçimindeki yabancı paralar.
Ekonomi

Ekonomi, mal ve hizmet üretiminin ve bu üretimin bölüşülmesi sonucunda ulaşılan toplumsal tatminin en üst düzeyde gerçekleşmesinin toplumsal kanunlarını saptamaya çalışan bir bilim.
Ekonomik

Ekonomik, kaynakların en düşük maliyetle ve en fazla yararı sağlayacak şekilde kullanımını ifade eder.
Ekspertiz

Ekspertiz, kontrol etmek, keşif işlemleri, değer ve durum takdiri.
Emek

Emek, önceden düşünülüp planlanmış, belirli bir amaca yönelik olarak bulunan faaliyet, gelir getiren çaba.
Emlak Vergisi

Emlak vergisi, taşınmaz malların değeri üzerinden, her yıl alınan vergi.
Emisyon

Emisyon, kağıt paraların, hisse senetlerinin, tahvillerin ve diğer değerlerin ilk defa piyasaya sürülmesi.
Endeksleme

Endeksleme, herhangi bir parasal yükümlülüğün fiyatlar genel düzeyindeki değişikliklerle bağlantılandırılması işlemi.
Enflasyon

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hızlı olarak yükselmesi.
...Daha fazla bilgi >>>>>
Enflasyon Vergisi

Enflasyon vergisi, enflasyon süreci nedeniyle kişi ve kuruluşlardan devlet kaynak aktarımı.
Envanter

Envanter, sayım, kontrol ve düzeltme işlemlerini yapmak suretiyle, belirli bir tarihteki alacakların borçların ve varlıkların miktar ve değerlerinin saptanması.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>
facebooktwitter+googleyoutube