muhasebe
muhasebe dersleri
MUHASEBE SÖZLÜĞÜ - S
REKLAM

Muhasebe sözlüğünü incelemek için istediğiniz harfi seçiniz

MUHASEBE SÖZLÜĞÜ

muhasebe
Sabit Değerler

Sabit değerler, bir işletmenin bina, dükkan, makine, fabrika, toprak gibi kullanılan ve satış için elde tutulmayab taşınabilir veya taşınamaz değerler.
Sabit Maliyet

Sabit Maliyetler, kısa dönemde işletmenin üretim miktarı ne olursa olsun değişmeyen gider.
Safi Milli Hasıla

Safi milli hasıla, gayri safi milli hasıladan sermaye mallarının amortismanlarının çıkartılması ile elde edilen miktar.

 

Sanayi

Sanayi, hammadelerin mamul haline getirilmesi için gerçekleştirilen üretim faaliyeti ve bu üretimde kullanılan araçların hepsine verilen isim.
Sanayileşme

Sanayileşme, bir toplumdaki iktisadi faaliyetlerin ağırlığının sanayi kesimine kayması.
Satıcı Piyasası

Satıcı piyasası, satıcıların pazara egemen olduğu ve satış koşullarını alıcılara kabul ettirdikleri piyasa.
Satış Vergileri

Satış vergileri, harcamalar üzerinden alınan bir dolaylı vergi türü.
Sektör

Sektör, bir ekonominin ortak ve birleştirilebilen niteliklere sahip ve diğer faaliyetlerden yatırılarak incelenebilen faaliyet bölümü.
Serbest Mal

Serbest mal, bütün ihtiyaçlara yetecek kadar bol bulunan ve bir fiyatı olmayan mallar.
Serbest Rekabet

Serbest rekabet, devlet müdahelesinin ve tekelci firmaların yer almadığı bir piyasada varolan rekabet ortamı.
Sermaye

Sermaye, işletmeyi kuranlar tarafından, işletmeye konulan para, mal ve emek. Bir iş ya da işletme için yapılan toplam yatırım, üretim araçlarının tümü, kullanılmaya hazır para ve varlıklar.
Servet

Servet, kişinin gelirinin tüketilmemiş biriktirilmiş olan kısmı.
Sıcak Para

Sıcak para, bir ülkenin, diğer ülkenin mali kriz merkezlerine kısa dönemli ve hızlı bir biçimde hareket eden kısa dönemli sermaye hareketleri.
Sigorta

Sigorta, gelecekte meydana gelebilecek olaylara, risklere ve doğabilecek hasar ve zararlara karşı önceden sağlanan teminat imkanı.
Son Giren İlk Çıkar

Son giren ilk çıkar, en son alınan malların, en önce tüketileceği varsayamına dayanan bir maliyet yöntemi. LİFO.
Standart Maliyet

Standart maliyet, üretilen mamül için katlanılan giderlerin gerçek değerleri yerine, standardını esaa alan maliyet hesaplama yöntemi.
Stopaj

Stopaj, verginin geldiği kaynaktan kesinlmesi, vegi kesintisi.
Sübvansiyon

Sübvansiyon, devletçe yapılan para yardımı, destekleme.

 

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama