NOT ORTALAMASI HESAPLAMA

Not ortalaması: Her okulun dersleri ve ders saatleri farklı olduğundan ağırlıklı notu ve not ortalamasını formül mantığı ile anlatmayı uygun gördük. Buna göre not ortalamamız şöyle hesaplanır:

İlk önce her dersin ortalaması alınarak o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları toplanarak genel toplam alınır. En son olarak bu genel toplam derslerin haftalık ders saati toplamına bölünür. Sonuç dönem sonu not ortalamasıdır.


Online ortalama ve takdir teşekkür hesaplama >>>>>Örnek hesaplama (takdir - teşekkür hesaplama):
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Örnekte rastgele dersler ve ders saat sayıları kullanılmıştır. Önemli olan not ortalamasının mantığını anlamaktır. Daha sonra kendi derslerinize göre not ortalamanızı hesaplayabilirsiniz.

Ders Adı Ders Saati Öğrencinin Aldığı Not Ağırlık Notu Hesaplama Ağırlık Notu
Dil ve Anlatım
3
60
60*3
180
Muhasebe 2
5
80
80*5
400
Bilgisayarlı Muhasebe
6
72
72*6
432
Seçmeli İşletme
2
86.5
86.5*2
173
İngilizce
2
70.8
70.8*2
141.6
İnkilap Tarihi
2
85
85*2
170
Beden Eğitimi
2
100
100*2
200
TOPLAM 22     1696.6

Not ortalaması: 1696.6 / 22 = 77.118

Çıkan ortalama sonuç: Yeni yönetmeliğe göre derslerin hiç birisi 50.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin puan ortalaması 70.00 - 84.99 olanlara TEŞEKKÜR,  85.00 puan ve üzeri olanlara TAKDİR verilir.
Not ortalaması hesaplarken dikkat edilmesi gerekenler:


- Ne kadar dersiniz varsa hepsinin puan ortalamasını ve haftalık ders saat sayısını mutlaka hesaplamalısınız.

- Yeni sisteme göre puan olarak ortalamalarınızı hesaplayınız. (65 veya 78.42 gibi)

- Sayıların ondalıklı kısmınlarını dikkate alınız.

- Rehberlik dersini hesaplamaya dahil etmeyiniz.

- Belge alabilmeniz için hiç zayıf dersiniz olmaması gerekir. (50.00 puandan aşağı bir puan olmamalıdır)


facebooktwitter+googleyoutube