>> Muhasebe
>> Muhasebenin Önemi
>> Muhasebe Mesleği
>> Muhasebe Videoları
>> Muhasebe Hesapları
>> Muhasebe Soruları
>> Genel Muhasebe Video Eğitimi
>> Monografi ve Örnekler
>> Muhasebe Slaytları
>> Ön Muhasebe
>> S.M.M.M.
>> S.M.M.M. Stajı
>> 2018 Pratik Bilgiler


>> Banka İşlemleri
>> Beyannameler
>> Bilanço
>> Bilgisayarlı Muhasebe
>> Bütçe
>> Dış Ticaret
>> Dış Ticaret Muhasebesi
>> Ekonomi
>> Finansal Yatırım
>> Gelir Tablosu
>> Genel Muhasebe
>> Hukuk
>> İnşaat Muhasebesi
>> İşletme
>> İşletme Defteri
>> İthalat-İhracat
>> Kambiyo Senetleri
>> Kooperatifler
>> Kurumsal Başvurular
>> Maliyet Muhasebesi
>> Muhasebe Denetimi
>> Resmi Yazı ve Dilekçeler
>> Serbest Meslek Defteri
>> Şirketler Muhasebesi
>> Tacirlerin Sorumlulukları
>> Ticari Belgeler
>> Vergi
>> Yönetim


>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimi Bordro
>> AŞ Kar Dağıtımı ve Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemlerinin Muhasebesi
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Giderlerin Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı Hesaplama
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Beyannamesi Örneği
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı Hesaplama
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli ve Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu ve Muhasebesi
>> Vergi Levhası
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama

KPSS MUHASEBE SORULARI ÇÖZÜMLERİ - VİDEO
>> 2017-2018 Yıllık Planları
>> Muhasebe ve Finansman Alanı
>> Beyanname Formları
>> SGK Formları
>> SMMM Belge ve Formları
>> KPSS Soru ve Cevapları
>> KPSS Soru Çözümleri
>> Ödev Kapakları
>> Sorgulamalar
>> Dilekçematik
>> E-Beyanname
>> Okullar
>> Açıköğretim
>> Enflasyon, TÜFE ve ÜFE Oranları
>> Resmi Gazete


>> Muhasebenin Tanımı
>> Hesap Kavramı
>> Bilanço
>> Yevmiye Defteri
>> Büyük Defter
>> Mizan
>> Gelir Tablosu
>> Çözümlü Monografi
>> İşletme Çeşitleri
>> Asgari Ücret
>> AGİ
>> Gelir Vergisi Dilimleri
>> Damga Vergisi Oranları
>> Motorlu Taşıt Vergileri
>> Kıdem Tazminatı Tavanı
>> Fatura Kesme Sınırı
>> 2017 ÖSYM Sınav Takvimi


KPSS sınavında çıkan muhasebe sorularının anlatılarak ayrıntılı çözümleri video şeklinde bulunmaktadır. Sınavlara hazırlanan muhasebe öğrencileri ve ilgilenenler için eğitim-öğretim amaclı olarak hazırlanmıştır.


uyari
Muhasebe soru çözümleri ve anlatımı tamamen muhasebedersleri.com'a aittir. Muhasebe eğitimi amacı ile hazırlanmıştır. Kesinlikle internet ve benzeri ortamlarda yayınlanması ve kullanılması yasaktır.
2012 YILI KPSS MUHASEBE SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2012 KPSS - 1, 2, 3, 4, 5. muhasebe soruları ve anlatımlı çözümleri

2012 KPSS - 6, 7, 8, 9, 10. muhasebe soruları ve anlatımlı çözümleri

2012 KPSS - 11, 12, 13, 14, 15. muhasebe soruları ve anlatımlı çözümleri

2012 KPSS - 16, 17, 18, 19, 20. muhasebe soruları ve anlatımlı çözümleri

2012 KPSS - 21, 22, 23, 24, 25. muhasebe soruları ve anlatımlı çözümleri

2012 KPSS - 26, 27, 28. muhasebe soruları ve anlatımlı çözümleri

 

 

2010 YILI KPSS MUHASEBE SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

Soru 9 - Verilen avanslar, demirbaşların erken ödeme ile alınmasının kayıtları

Soru 17 - Birikmiş amortismanı bulunan makinenin satılması, çek ciro edilmesi

Soru 4-5 - Vadeli hesaptaki faiz gelirlerinin kaydedilmesi, faiz hesaplaması

Soru 7 - Alıcıların borcunu erken ödemesi, indirim (iskonto) yapılması

 

2009 YILI KPSS MUHASEBE SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

Soru 2 - Alıcıların borcunu çek ile ödemesi, alıcı ve satıcı hesapları

Soru 4 - Reeskont sorusu çözümü, izleyen yılda muhasebe kaydı

Soru 5, 6 ve 7 - LİFO yöntemi, satılan malların maliyeti, gelir tablosu

Soru 12 - Faiz hesaplaması, gider tahakkukları, izleyen yılda ödenen krediler

Soru 14 - Kur farkından dolayı kambiyo karları, gelir tahakkukları hesabı

 

2008 YILI KPSS MUHASEBE SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

Soru 1 - Envanter sonucu sayım ve tesellüm noksanları

Soru 3 ve 4 - Alınan çekler, verilen çekler ve ciro edilmesi

Soru 5 - Faiz hesaplaması, faiz geliri ve muhasebebe kaydı

Soru 7 - Hazır değerler ve genel yönetim giderleri

Soru 9 ve 10 - Menkul kıymetler, faiz hesabı, özel kesim tahviller ve muhasebe kayıtları

Soru 12 - Karşılık ayrılması, hisse senedi ve satılması

Soru 13 ve 14 - FİFO yöntemi ve sürekli envanter yöntemine göre mal satışları ve muhasebe kayıtları

 

2012 yılı KPSS sorularının ve cevaplarının tamamı

Muhasebe dersleri videoları
facebooktwitter+googleyoutube