muhasebe
muhasebe dersleri

2009 KPSS MUHASEBE SORULARI ANLATIMLI ÇÖZÜMÜ - VİDEO

5. 6. ve 7. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Stok hareketlerini sürekli envanter yöntemiyle izleyen bir işletmede dönem başı mal mevcudu 5.000 adettir. Dönem içinde iki parti halinde 25.000 adet mal satın alınmıştır. İkinci partide alınan mallar için KDV dahil 224.400 TL ödenmiştir. Dönem başı mal maliyeti 10 TL/adet olup izleyen her alımda KDV hariç 1 TL/adet fiyat artışı meydana gelmiştir. İşletme satışlarını % 10 kârlı olarak yapmakta ve stoklarını LIFO (son giren ilk çıkar) yöntemiyle değerlemektedir. Dönem içinde 28.000 adet satış yapılmış, daha sonra 4.000 adet iade alınmıştır. (KDV oranı % 10 olarak alınacaktır.)

REKLAM

5. Buna göre, Yurtiçi Satışlar hesabına kaydedilmesi gereken tutar kaç TL’dir?
A) 389.620 B) 354.200 C) 343.200 D) 333.960 E) 303.600

6. Yukarıdaki bilgilere göre, dönem sonunda Satılan Ticari Mallar Maliyeti tutarı kaç TL’dir?
A) 281.000 B) 308.000 C) 322.000 D) 342.000 E) 376.200

7. Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin elde ettiği brüt satış kârı kaç TL’dir?
A) 42.240 B) 32.200 C) 31.600 D) 26.620 E) 22.600

 

Sorunun Anlatımlı Çözümleri:

1. partide birim maliyete 1 TL fiyat artışı geldiğinden 11 TL olacak
2. partide birim maliyete 1 TL fiyat artışı geldiğinden 12 TL olacak (224.400 TL KDV dahil fiyat ödenmiş)

KDV Hariç Fiyatı = KDV Dahil Fiyat / (1 + KDV Oranı)
KDV Hariç Fiyatı = 224.400 / (1 + 0,10)
KDV Hariç Fiyatı = 204.000 TL

2. partide alınan mal adedi: 204.000 TL / 12 TL = 17.000 adet olarak bulunur.

Buna göre stokların son durumu şöyle olacak:
Dönem başı mal mevcudu: 5.000 adet, maliyeti 10 TL
1. parti: 8.000 adet, maliyeti 11 TL
2. parti: 17.000 adet, maliyeti 12 TL

Dönem içinde: 28.000 adet satış yapılmış (%10 karlı satış yapılıyor, lifo yöntemi uygulanıyor, yani son alınan stoklardan başlanarak geriye doğru gidilerek satılıyor)

Buna göre 28.000 adet malı lifo yöntemine göre satılacak ve toplam satış fiyatı şöyle olacak:
2. partidekiler satılıyor: 17.000 adet x 13.2 TL [12 + (12x%10 kar)] = 224.400 TL
1. partidekiler satılıyor: 8.000 adet x 12.1 TL [11 + (11x%10 kar)] = 96.800 TL
Dönem başındakilerden geriye kalanlar satılıyor: 3.000 adet x 11 TL [10 + (10x%10 kar)] = 33.000 TL

224.400 + 96.800 + 33.000 = 354.200 TL (5.soru cevap)

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

 

xxx Hesabı

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

 

389.620

 

 

354.200
35.420

 

Buna göre 28.000 adet malı lifo yöntemine göre satılıyorsa toplam maliyet fiyatı şöyle olacak:
2. partidekiler satılıyor: 17.000 adet x 12 TL = 204.000 TL
1. partidekiler satılıyor: 8.000 adet x 11 TL = 88.000 TL
Dönem başındakilerden geriye kalanlar satılıyor: 3.000 adet x 10 TL = 30.000 TL

204.000 + 88.000 + 30.000 = 322.000 TL

2

 

621 Satılan Ticari Malların Maliyeti

153 Ticari Mallar Maliyeti

 

322.000

 

 

322.000

 

Dönem içinde: 4.000 adet iade yapılmış.

Buna göre 4.000 adet malı iade ettik ve toplam alış fiyatı şöyle olacak (iadelerde lifo yöntemini kullanılmıyor):
Birim maliyeti: 354.200 TL / 28.000 adet = 12,65 TL
12,65 TL x 4.000 adet = 50.600 TL

Buna göre 4.000 adet malı iade edilecek ve toplam maliyet fiyatı şöyle olacak (lifo yöntemine göre):
1. partidekiler satılıyor: 1.000 adet x 11 TL = 11.000 TL
Dönem başındakilerden geriye kalanlar satılıyor: 3.000 adet x 10 TL = 30.000 TL

11.000 + 30.000 = 41.000 TL

1

 

610 Satıştan İadeler Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

xxx Hesabı

 

50.600
5.060

 

 


55.660

2

 

153 Ticari Mallar Maliyeti

621 Satılan Ticari Malların Maliyeti

 

41.000

 

 

41.000Buna göre Satılan Ticari Mallar Maliyeti dönem sonunda şöyle olur:

BORÇ 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI ALACAK

322.000

41.000

281.000 (6.soru cevap)  

 

Brüt satış karı:

GELİR TABLOSU
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurt içi Satışlar
2-Yurt dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
1-Satıştan İadeler(-)
2-Satış İskontoları(-)
3-Diğer İndirimler(-)
C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)

1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI

354.200
-
-

50.600
-
-


-
281.000
-
-
354.200(50.600)303.600
(281.000)
22.600

Gelir tablosuna göer brüt şatış karı: 22.600 TL (7.soru cevap) olarak hesaplanmış olur.

 

Video Anlatımlı Çözümü:

 

<< önceki soru ve çözümü - sonraki soru ve çözümü >>

KPSS Muhasebe soruları çözümleri

2009 KPSS sorularının tamamı ve cevapları

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama