TEŞEKKÜR - TAKDİR HESAPLAMA

- Ne kadar dersiniz varsa hepsinin puan ortalamasını ve haftalık ders saat sayısını mutlaka yazınız.

- Yeni sisteme göre puan olarak ortalamalarınızı yazınız. (65 veya 78.42 gibi)

- Sayıların ondalıklı kısmını ayırmak için nokta kullanınız.

- Not girişi yapmadığınız boş kısımlar hesaplamaya dahil edilmez.

- Rehberlik dersini hesaplamaya dahil etmeyiniz.

- Belge alabilmeniz için hiç zayıf dersiniz olmaması gerekir. (50.00 puandan aşağı bir puan olmamalıdır)
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


DERS NOTU ORTALAMALARI HAFTALIK DERS SAATLERİ
Ders 1 Ortalama: Ders Saati:
Ders 2 Ortalama: Ders Saati:
Ders 3 Ortalama: Ders Saati:
Ders 4 Ortalama: Ders Saati:
Ders 5 Ortalama: Ders Saati:
Ders 6 Ortalama: Ders Saati:
Ders 7 Ortalama: Ders Saati:
Ders 8 Ortalama: Ders Saati:
Ders 9 Ortalama: Ders Saati:
Ders 10 Ortalama: Ders Saati:
Ders 11 Ortalama: Ders Saati:
Ders 12 Ortalama: Ders Saati:
Ders 13 Ortalama: Ders Saati:
Ders 14 Ortalama: Ders Saati:
Ders 15 Ortalama: Ders Saati:
Ders 16 Ortalama: Ders Saati:
Ders 17 Ortalama: Ders Saati:
Ders 18 Ortalama: Ders Saati:
Ders 19 Ortalama: Ders Saati:
Ders 20 Ortalama: Ders Saati:

 

ORTALAMANIZ:

Ortalamanız 70.00 puan ve üzeri ise TEŞEKKÜR - 85.00 puan ve üzeri ise TAKDİR belgesi alırsınız.
Not ortalaması (Takdir ve teşekkür hesaplanma) formülü: Her okulun dersleri ve ders saatleri farklı olduğundan ağırlıklı notu ve not ortalamasını formül mantığı ile anlatmayı uygun gördük. Buna göre not ortalamamız şöyle hesaplanır:

İlk önce her dersin ortalaması alınarak o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları toplanarak genel toplam alınır. En son olarak bu genel toplam derslerin haftalık ders saati toplamına bölünür. Sonuç dönem sonu not ortalamasıdır.

Örnek hesaplama >>>>>


facebooktwitter+googleyoutube